Opis realizacji

Zdjęcia przedstawiają budynek przed i po dostawieniu balkonów.